De Boerderij

De boerderij van de Randstad

Op onze boerderij kun je zien hoe onze koeien, kippen en schapen leven en hoe we met een diverse groep mensen aan verschillende boerderijproducten werken. De boerderij is van oudsher een melkveehouderij van de familie Duijndam maar in 2012 getransformeerd tot een coöperatie. Hier werken we niet alleen in de natuur, maar ook met de natuur samen! Ben je nieuwsgierig? Dan kun je hier meer lezen over onze ‘Fleckvieh’ koeien, wat biologisch-dynamisch precies is en hoe we werken in een ‘gesloten kringloop’.

Biologisch-dynamisch boeren

Op de Hoeve werken wij aan de hand van normen en richtlijnen die opgesteld zijn door stichting Demeter, het keurmerk voor biodynamische landbouw en veeteelt. Op onze boerderij gaan we duurzaam met onze grondstoffen om, en de dieren worden naar het dichtstbijzijnde bio-gecertificeerde slachthuis gebracht om transport zo kort mogelijk te houden. Ook zetten we onze producten in de nabije omgeving af, korte keten noemen we dat.

Lees verder

Kalf en koe

Op de boerderij zien bezoekers dat onze kalveren apart staan voor een periode van maximaal 7 dagen voordat ze naar de kalverenclub gaan. We krijgen hier vaak vragen over, want mensen maken zich zorgen om het welzijn van koe en kalf. Dat begrijpen we, want het ziet er niet heel vriendelijk uit om zo’n klein kalf apart te zetten. Toch willen we uitleggen waarom we de kalveren apart zetten en waarom wij denken dat dit beter is voor het kalf.

Lees verder

Maak kennis met onze dieren, boeren en boerinnen

Mieke en Jan Duijndam en Tim van Bregt zijn op de boerderij verantwoordelijk voor de verzorging van de dieren. Naast schapen, kippen en paarden worden er op biologisch-dynamische wijze 359 ‘Fleckvieh’ runderen gehouden, waarvan 159 melkkoeien en de 200 stuks jongvee. Onze koeien grazen meer dan de helft van het jaar buiten op de omliggende graslanden en in verschillende natuurgebieden die in het bezit zijn van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Daarnaast eten de koeien verschillende graansoorten en drinken ze slootwater.  Fleckvieh koeien zijn sterke ‘dubbeldoelkoeien’ die na het krijgen van hun kalf romige melk produceren en na gemiddeld 7 jaar naar de slacht gaan.  Van november tot maart verblijven de runderen in de overdekte koeientuin waar iedere koe 30m2 ruimte heeft, we zien dat onze koeien gezond en tevreden worden van al die ruimte!

Wat we bedoelen met werken in een 'gesloten kringloop'

De koeientuin wordt ingestrooid met gedroogd slootkantmaaisel door middel van een automatisch strooisysteem van KUHN robots, volledig draaiende op zonne-energie. Het maaisel wordt in principe als ‘afval’ beschouwd, maar wanneer dit met de mest van onze koeien vermengd wordt en composteert, ontstaat er een waardevol product: Humest. Hiermee kunnen wij, boeren en (hobby)tuinders en telers uit de buurt het land bemesten en bijdragen aan het bevorderen van een vruchtbare bodem.  Op deze manier zorgen we ervoor dat bruikbare grondstoffen niet verloren gaan en zo kunnen  we boeren in een ‘gesloten kringloop’.  Het werken in een gesloten kringloop en het onderhouden van natuurgebieden door vee is onderdeel van het programma van de pilot Boeren voor Natuur waar Hoeve Biesland aan meedoet.

Bekijk landschapsbeheer

Wat een 'hulpboer' is

Op Hoeve Biesland organiseren we verschillende evenementen en rondleidingen om bezoekers te laten zien waar hun voedsel vandaan komt en hoe belangrijk het is om iedereen die kan werken, een werkplek te bieden. Op de Hoeve werken mensen die we ‘hulpboeren’ noemen. Zij vinden het leuk om buiten te werken of zijn nieuwsgierig naar het boerenleven. Sinds 2012 zijn we een erkende zorgboerderij en omdat we ons richten op werken in plaats van zorgen, zien we dat veel van onze hulpboeren doorstromen naar betaald- of vrijwilligerswerk.

Onze hulpboeren hebben veelal een afstand tot de arbeidsmarkt als ze bij ons komen helpen. We zoeken binnen het bedrijf een passende plek voor deze mensen zodat ze met veel plezier aan het werk gaan en zich kunnen ontwikkelen. Het werk op de boerderij is serieus, maar je doet wat je kunt en leert wat je nodig hebt. Onze doelgroep is net zo gevarieerd als de natuur om ons heen: Een verstandelijke beperking, psychische problematiek, langdurige werkeloosheid, een verslaving of een vorm van Autisme. Op de boerderij is er eigenlijk voor iedereen wel een plek te vinden. Je kunt werken op de moestuin, met de dieren op de boerderij, in de bakkerij, slagerij of in de winkel.  Meer informatie over zorg en dagbesteding vindt u hier

Waarom we werken met voerrobots en een automatisch strooisysteem

Op de boerderij werken we met twee zelfrijdende voerrobots van LELY die het gras over de groepen koeien verdelen. Dit zorgt niet alleen voor continue voedselvoorziening voor de dieren waardoor ze meer rust hebben, maar ook voorkomt het dat we met zware dieseltractoren de koeien moeten voeren. Omdat de robots op elektriciteit rijden die is opgewekt met zonne-energie, kunnen we een stuk minder vervuilend en dus duurzamer werken. In Nederland waren we een van de eerste boerderijen die met deze voerrobots aan de slag ging.

Het instrooien van de stallen wordt gedaan met een geautomatiseerd instrooisysteem van Kuhn. Meerdere malen per dag wordt er een dun laagje strooisel in de koeientuin aangebracht, zo blijven de koeien schoner en hebben ze een lekker stro-bed. Omdat dit niet gedaan wordt met lawaaierige dieselmachines die de stal in moeten rijden, kan het strooisel met mest in de stal beter composteren en krijgen de koeien meer rust.

Wil je meer weten over ons werk op de boerderij, kom dan naar het maandelijkse boeren spreekuur!

Waarom we graag met de kracht van de zon werken

Op de boerderij hebben onze boeren al vroeg geïnvesteerd in zonne-energie. Dat begon met het plaatsen van 87 zonnepanelen. SolSolutions heeft in 2012 vervolgens 240 extra zonnepanelen van 230Wp geleverd. In februari 2013 hebben de hulpboeren van Hoeve Biesland de zonnepanelen geplaatst en SolSolutions heeft de aansluiting van het elektrawerk gedaan. Het bijzondere van dit project is dat SolSolutions de complete investering op zich heeft genomen en Hoeve Biesland per maand zal betalen voor de opgewekte stroom. Na 11 jaar kunnen we de panelen definitief overnemen. In 2015 zijn er nog eens 102 zonnepanelen bijgekomen en op dit moment produceren de zonnepanelen 95.000 kw aan stroom.  Dat betekent dat alle voer- en strooirobots op zonne-energie kunnen draaien. In 2018 komen er nieuwe zonnepanelen bij waardoor we 180.000 kw aan stroom kunnen opwekken. Dat betekent dat we met het hele bedrijf voor 90% gebruik kunnen maken van zonne-energie en dat is best heel bijZONder!

Waarom we graag blijven innoveren

Op Hoeve Biesland houden we in sommige gevallen vast aan tradities, want wat van vader op zoon doorgegeven wordt aan kennis en vaardigheden is heel kostbaar. Maar de wereld om ons heen verandert snel en we worden uitgedaagd oplossingen te zoeken voor groeiende problemen zoals grondstoffen tekorten en overschotten. Techniek maakt het mogelijk om efficiënter en duurzaam te werken, daarom hebben we geïnvesteerd in zonnepanelen die de voerrobots en strooirobots voorzien van schone energie.