Hoe we ‘biologisch-dynamisch’ te werk gaan

De Kringloop van het Leven binnen een bedrijf

We werken continu aan het verbeteren van de vruchtbare bodem, voor vitale dieren, gezonde mensen en groeiende natuur, omdat we er van overtuigd zijn dat allemaal in verbinding staat met elkaar. Dat werkt zo:

  • Zorg je goed voor de natuur, dan zorgt de natuur goed voor jou.
  • Zorg je goed voor koeien dan geven ze de beste melk, krijg je het lekkerste vlees en produceren ze vruchtbare mest.
  • Verspreid je deze mest over het land dan zorg je voor een vruchtbare bodem en krijg je smaakvolle en gezonde groenten.
  • Zorg je goed voor de mensen, dan zorgen de mensen goed voor het bedrijf en de wereld om hen heen.

Op Hoeve Biesland kun je zelf komen kijken hoe we op een duurzame wijze met dieren, mensen, voedsel en natuur omgaan. Een bedrijf van deze tijd, een boerderij van de toekomst.

Biodynamisch boeren betekent dat we met met preparaten werken, onze koeien hun hoorns houden en we enkel mest van eigen koeien gebruiken om het land te bemesten. Ook gaan we pas maaien als de Weidevolgels klaar zijn met broeden, blijven we zoeken wat onze dieren nodig hebben om zo natuurlijk en prettig mogelijk te kunnen leven en proberen we mensen met verschillende achtergronden binnen de coöperatie een plek te geven. De natuur staat hierin telkens centraal en door omringende natuur te betrekken in de bedrijfsvoering, ontstaat er meer evenwicht waardoor we ook in de toekomst nog van dit gebied kunnen genieten.

Meer informatie over de richtlijnen en normen van Demeter kun je vinden op de website http://stichtingdemeter.nl/demeter-normen-voor-de-landbouw