Waarom koe en kalf gescheiden worden

Een ingewikkelde keuze

De eerste twee dagen na de geboorte drinkt het kalf biest van de moeder. Dit is hele vette, eiwitrijke  melk met veel spoorelementen en antistoffen.  We hebben een groot aantal koeien en hebben te maken met periodes waarin er veel kalveren tegelijkertijd worden geboren. Als de kalfjes geboren zijn moeten ze goed gemonitord worden en genoeg drinken. Drinken ze niet genoeg dan worden ze zwak, sneller ziek en in sommige gevallen sterven ze.  Als de kalveren apart staan houdt Mieke ze goed in de gaten, ze houdt het drinkgedrag bij en kijkt naar de gezondheid van de kalveren. Als het kalf iets lijkt te mankeren kan ze snel ingrijpen.  Op deze manier kunnen we de kalverensterfte zo laag mogelijk houden.

Op ieder melkveebedrijf komt er een moment waarop het kalf van de koe gescheiden moet worden, anders drinkt het kalf te lang door bij de koe en wordt het te vet. Als het kalf groot genoeg is gaat het normaliter gras eten maar ook dit gebeurt niet zo lang het kalf bij de moeder blijft drinken. Hierin weegt natuurlijk ook een economisch belang voor de boer mee; alles wat het kalf teveel drinkt aan melk, kan de boer niet verkopen. Koe en kalf bouwen in de eerste maanden een sterke band op, ook wel hechting genoemd. Hoe sterker de hechting is, hoe moeilijker de scheiding tussen koe en kalf wordt.  Ook dit is een reden om koe en kalf in een vroegtijdig stadium van elkaar te scheiden.

In 2006 is er een verkennend onderzoek gedaan door de Universiteit Wageningen en het Louis Bolk Instituut naar het scheiden van koe en kalf.  Het rapport is online te lezen. http://www.louisbolk.org/downloads/3322.pdf

Ook zitten onze boeren in een studiegroep waarin kennis vergaard wordt over de vroegtijdige scheiding van koe en kalf en de mogelijk- of onmogelijkheden om koe en kalf toch een langere periode bij elkaar te laten blijven. Hoe dan ook blijven we zoeken naar oplossingen die voor mens, dier en natuur zo gunstig mogelijk zijn.